Close

Opći uvjeti i odredbe

SIGURNOSNI PROGRAMI

Svako korištenje https://18.185.174.203  te ostalih internetskih stranica u vlasništvu CVIT AND CO., OBRT ZA UMJETNIČKO STVARALAŠTVO I TRGOVINU, VL. JOSIP DOBRANIĆ podliježe ispod ispisanim uvjetima korištenja. Dokumente, informacije i sadržaj s web stranice https://18.185.174.203 zabranjeno je kopirati, osim za osobnu uporabu i druge nekomercijalne svrhe, uz obvezno poštivanje autorskih prava i drugih prava intelektualnog vlasništva (kao i svih ostalih pravnih ograničenja). Svako kopiranje, reprodukcija ili distribucija dokumenata, informacija i sadržaja s ove webstranice dopuštena je isključivo uz izričito odobrenje obrta Cvit and co.

Naši podaci

Naziv obrta: CVIT AND CO., OBRT ZA UMJETNIČKO STVARALAŠTVO I TRGOVINU, VL. JOSIP DOBRANIĆ
Sjedište obrta: Maretićeva 8, Zagreb, Hrvatska
Internet: www.cvitandco.com
E-mail: info@18.185.174.203
MBO:98118374
OIB: 53374046442
IBAN-račun: HR4923600001102856508 – Zagrebačka banka d.d.
Odgovorna osoba: Josip Dobranić

Opće odredbe uvjeta prodaje

1.       Nositelj svih prava na Internet stranici www.cvitandco.com je
Cvit and co. Korištenjem usluge web trgovine i svih pridruženih stranica i servisa na www.cvitandco.com smatra se da su potrošači u svakom trenutku upoznati s ovim Uvjetima prodaje (u daljnjem tekstu: Uvjeti), te da ih u cijelosti razumiju i prihvaćaju.

2.       Ovi Uvjeti primjenjuju se na prava i obveze koja se odnose na kupnju proizvoda ili usluga putem Cvit & Co. web trgovine te prava i obveze koje proizlaze iz sklapanja Ugovora o prodaji na daljinu (u daljnjem tekstu: Ugovor) između potrošača kao krajnjeg kupca i Cvit & Co.  web trgovine, smatraju se sastavnim dijelom takvih ugovora, a u odnosu na uvjete i način naručivanja proizvoda, cijene proizvoda, načina plaćanja, jamstva, reklamacija i povrata, dostave, zaštite tajnosti osobnih podataka i druga pitanja vezana uz korištenje online kupnje.

3.       Korisnike upućujemo da se prije same kupovine upoznaju sa ovim Uvjetima te da iste redovno provjeravaju, kako bi bili upoznati sa svim pravima i obvezama.

4.       Ugovor o kupoprodaji proizvoda između Kupca i Prodavatelja zaključen je trenutkom narudžbe proizvoda.

5.       Putem www.cvitandco.com moguće je izvršiti kupnju proizvoda samo na području Republike Hrvatske što podrazumijeva dostavu kupljenih proizvoda isključivo na istom području.

6.       Kupac može biti samo punoljetna i poslovno sposobna osoba. Ugovor u ime i za račun maloljetnika i potpuno poslovno nesposobne osobe mogu zaključiti njihovi zakonski zastupnici ili skrbnici, a djelomično poslovno sposobne osobe ugovor mogu zaključiti samo uz suglasnost njihovog zakonskog zastupnika ili skrbnika. Za postupanje suprotno ovoj odredbi Prodavatelj ne snosi nikakvu odgovornost.

7.       Korisnici www.cvitandco.com dužni su dati točne, važeće i potpune osobne podatke prilikom ispunjavanja obrasca narudžbe, a suprotno postupanje ovlašćuje Prodavatelja da uskrati takvom korisniku pristup ili ostvarenje svih ili dijela usluga koje nudi www.cvitandco.com.

8.       Prodavatelj je ovlašten, bez prethodne obavijesti, mijenjati sadržaj ovih Općih uvjeta, asortiman proizvoda, cijene istih, druge podatke vezane uz web shop kao i sav ostali sadržaj www.cvitandco.com zbog čega su Korisnici dužni prilikom svake posjete web stranici pregledati sadržaj iste. Suprotno postupanje oslobađa Prodavatelja bilo kakve odgovornosti. Navedene promjene stupaju na snagu objavom na www.cvitandco.com stranici.

9.   Prodavatelj se u potpunosti odriče bilo kakve odgovornosti za točnost i/ili potpunost svih informacija i sadržaja koji se nalaze na www.cvitandco.com.
Cvit and co. zadržava pravo pogreške u opisu i slici proizvoda koje su postavljene prema informacijama od strane proizvođača.

10.   Cvit and co. sve materijale, fotografije i tekst postavlja na web stranicu u dobroj namjeri kako bi kupcu olakšali odabir prilikom kupovine. CoreLine d.o.o. ne jamči da fotografije proizvoda u potpunosti odgovaraju izgledu samog proizvoda. Za moguće nenamjerne greške kod opisa proizvoda ne odgovaramo. Moguće su različitosti stvarnog proizvoda i fotografije proizvoda te opisanog proizvoda na ovim stranicama. Svi opisi se redovito i detaljno provjeravaju.

Web trgovina – sklapanje i raskid ugovora o prodaji

1.       Prilikom ispunjavanja obrasca narudžbe kupac je dužan dati točne, važeće i potpune osobne podatke. Ovi Uvjeti kao i pojedini uvjeti prodaje naznačeni uz informacije o određenim proizvodima predstavljaju ponudu
Cvit and co. za sklapanje Ugovora te korisnik kao kupac svojim zaključivanjem narudžbe ili na drugi način utvrđen ovim Uvjetima iste prihvaća čime se smatra da je zaključen ugovor između kupca i
Cvit and co., a prema uvjetima prodaje navedenim u ovim Uvjetima.

2.       Predmet i komercijalna svrha Ugovora je kupovina odabranog proizvoda ili usluge putem www.cvitandco.com web trgovine uz plaćanje odgovarajuće naknade – cijene toga proizvoda  ili usluge. Ugovor se zaključuje sredstvima daljinske komunikacije (Ugovor sklopljen na daljinu) i to putem internet narudžbe-web trgovina.

3.       Proizvodi koje je moguće kupiti oglašeni su na www.cvitandco.com  a uz svaki proizvod navedeni su podatci o specifikaciji proizvoda i cijeni.

4.       Odabir željenog proizvoda vrši se  spremanjem u „košaricu“ klikom na link „ADD TO CART“. Ukoliko Kupac izvrši kupnju proizvoda koji je, u međuvremenu, prodan tada će Prodavatelj kontaktirati kupca radi dogovora o daljnjem postupanju (povrat uplaćenog iznosa, kupnja drugog proizvoda ili isporuka proizvoda iste vrste kada ga Prodavatelj pribavi od svojih dobavljača). Prodavatelj, osim netom navedene obveze, ne odgovara Kupcu u opisanom slučaju po bilo kojoj osnovi.

5.       U „košarici“ se nalaze svi proizvodi koje je Kupac odabrao za kupnju zajedno sa cijenom proizvoda te ukupnom cijenom (uključen PDV). Ukoliko Kupac želi nastaviti sa kupnjom odabire link „PROCEED TO CHECKOUT“, a sustav ga dalje automatski vodi do stranice „CHECKOUT“ na kojoj je potrebno unijeti podatke za plaćanje

6.       Po izvršenju naprijed navedenih koraka web trgovine, potrebno je završiti narudžbu pritiskom na gumb „PLACE ORDER“,.

Cijena

1.       Cijene proizvoda su maloprodajne. Cijene proizvoda i cijene dostave izražene su u kunama te je u istima sadržan pripadajući PDV..

2.       Prodavatelj je ovlašten mijenjati cijene bez prethodne obavijesti kao. Također, Prodavatelj je ovlašten bez prethodne obavijesti u svakom trenutku odrediti popust, dnevne ili tjedne akcije, akcije za pojedini proizvod, grupu proizvoda i/ili za sve proizvode.

3.       Neovisno od prethodne točke ovih Općih uvjeta, sva naručena roba biti će isporučena po cijenama koje su vrijedile pri izradi ponude.

Plaćanje

Kupac se obvezuje naručene proizvode platiti obrtu Cvit and co. načinom plaćanja navedenim na stranicama Internet prodavaonice.

Dostava

1.       Dostava se obavlja u roku 1- 15 dana ovisno o proizvodu od obavljene narudžbe plaćene  kreditnom karticom,

2.       Dostavu vrši Prodavatelj angažiranjem dostavne kurirske službe DPD o trošku Prodavatelja.

3.       U slučaju da Kupljeni proizvod Prodavatelj nije u mogućnosti isporučiti u navedenom roku, o tome će obavijestiti Kupca radi dogovora o novom roku isporuke. U ovom slučaju Kupac ima pravo i na raskid Ugovora..

4.       Dostava se vrši samo na području Republike Hrvatske.

Reklamacija, povrat i zamjena proizvoda

U slučaju povrata robe kupac je dužan uputiti reklamaciju Cvit and co. e-mailom te naznačiti broj narudžbe.

Kupac ima pravo u roku od 14 kalendarskih dana od dana dostave proizvoda na reklamaciju kupljenog proizvoda ili povrat proizvoda ukoliko prilikom preuzimanja robe uoči nedostatke na proizvodima ili su dostavljeni proizvodi neispravni. Cvit and co. će, na osnovu pisane reklamacije za povrat ili zamjenu, kupcu vratiti sredstva na račun koji je korisnik naveo u samoj reklamaciji ili zamijeniti proizvod s novim u roku od 14 dana od datuma primitka vraćenog proizvoda.

Troškove povrata proizvoda snosi kupac.

Kupac je obvezan dostavljene proizvode vratiti u stanju u kojem su mu dostavljeni i u originalnom pakiranju.

Raskid ugovora i povrat

1.   Sukladno Zakonu o zaštiti potrošača ovlašteni ste jednostrano raskinuti ugovor ne navodeći razloge za to u roku od 14 dana od datuma isporuke proizvoda, odnosno isporuke zadnjeg proizvoda iz narudžbe.

2.     Da bi korisnik mogao ostvariti pravo na jednostrani raskid Ugovora, mora obavijestiti Cvit and co. o svojoj odluci o jednostranom raskidu Ugovora prije isteka roka.

3.      Izjavom poslanom poštom (na Cvit and co. , Maretićeva 8, 10000 Zagreb), ili elektroničkom poštom na info@18.185.174.203, u kojoj je potrebno navesti: Broj računa, datum računa, ime i prezime, adresu, broj telefona, telefaksa ili adresu elektroničke pošte, i broj transakscijskog računa.

4.      Ako korisnik jednostrano raskine Ugovor, izvršit će mu se povrat novca koji je od njega primljen, bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 (četrnaest) dana od dana kada Cvit and co. zaprimio korisnikovu odluku o jednostranom raskidu Ugovora. Povrat novca bit će izvršen na isti način na koji je korisnik izvršio uplatu. Povrat novca Cvit and co. može izvršiti tek nakon što mu roba bude vraćena ili nakon što mu bude dostavljen dokaz da je roba poslana nazad.

5.      Korisnik je dužan robu predati ili je poslati na adresu Cvit and co. , Maretićeva 8, 10000 Zagreb bez nepotrebnog odgađanja, a u svakom slučaju najkasnije u roku od 14 (četrnaest) dana od dana kada je obrtu Cvit and co. , uputio svoju odluku o jednostranom raskidu Ugovora.

6.      Izravne troškove povrata robe korisnik mora snositi sam. Korisnik se moli da prije raskida Ugovora nazove na broj telefona +385989771575 ili se javi na info@18.185.174.203 kako bi mu bio objašnjen postupak vraćanja robe.

7.      Korisnik je sukladno članku 77. stavak 5. Zakona o zaštiti potrošača odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe.


Kontakti

Za sve informacije, pohvale, primjedbe, reklamacije kao i svake druge obavijesti Kupci se mogu obratiti Prodavatelju na:
Adresu: Cvit and co. , Maretićeva 8, 10000 Zagreb

Telefon: +385 98 9771575
e-mail: info@18.185.174.203